Muisti, ajattelu ja keskittyminen (kognitiiviset oireet)

Ms tauti kognitio

MS-taudin kognitiiviset oireet

MS-tauti voi vaikuttaa erilaisiin kognitiivisiin eli ajattelun ja tiedonkäsittelyn toimintoihin. Keskittymisen hankaluudet, oppimisen työläys, muistin heikkeneminen ja ajatustoimintojen väsyminen, ”aivosumu” ja sanojen tapailu voivat olla jopa ensimmäisiä taudin oireita. Kognitiivisista oireista voi kertoa myös unohtelu, herkkyys häiriötekijöille tai arkisten toimintojen moninkertainen varmistelu. 

MS-tautiin liittyvät kognitiivisten toimintojen rajoitteet voivat olla joko ohimeneviä tai pysyviä. Ohimeneviä rajoitteita aiheuttavat mm. alakuloisuus, sairauden pahenemisvaiheet tai voimakas uupumus eli fatiikki. Kognitiivisia oireita voi helpottaa esimerkiksi järjestämällä työpäiviin taukoja ja asettamalla työn vaatimustaso omien voimien mukaiseksi, noudattamalla terveellisiä elintapoja sekä muistia ja keskittymistä tukevin harjoittein (muistipelit, sudokut, ristikot). 

Ongelmat voivat myös olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • tehtävien loppuunsaattaminen on hankalaa
 • ryhmäkeskusteluihin osallistuminen on vaikeaa
 • tiedon käsittely on työlästä
 • päätösten tekeminen on hankalaa
Psyykkiset ja tunne-elämän ongelmat

MS-taudissa mieliala voi vaihdella masennukseen ja ahdistuneisuuteen saakka, ja niinpä sairaudella on huomattava vaikutus tunne-elämään. On tärkeää, ettei tunne-elämän hyvinvointia jätetä huomiotta tai uskota MS-tautidiagnoosin saamisen vaikuttavan tunne-elämään, sillä nämä muutokset voi aiheuttaa itse sairaus. 

MS-tauti voi häiritä tunteisiin vaikuttavien signaalien välittämistä. Tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan masennus on yleisempää MS-tautipotilailla kuin muun väestön keskuudessa.

MS-tautiin liittyvät tunne-elämän ongelmat voivat olla hyvin monimuotoisia, mutta niihin sisältyvät seuraavat:

 1. masennus tai ahdistuneisuus
 2. itsetunto-ongelmat
 3. mielialan vaihtelut
Kognitiivisten ongelmien hallintaCharlotte
 

 1. Pidä enemmän taukoja – jos huomaat, ettet pysty keskittymään pitkään, pidä säännöllisesti lyhyitä taukoja
 2. Priorisoi tehtäviä – aloita enemmän huomiota ja keskittymistä vaativilla ja jätä helpommat siihen, kun olet todennäköisesti väsyneempi
 3. Kokeile meditaatiota tai tietoista läsnäoloa – se voi auttaa rentoutumaan ja saamaan ajatukset järjestykseen; katso Tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen täältä. 
 4. Pidä mielesi aktiivisena – haasta aivosi tekemällä erilaisia asioista, lukemalla tai tapaamalla ystäviä
 5. Laita muistisi töihin – jos olet innostunut jostain aiheesta ja pidät kursseilla käymisestä, tämä voi auttaa pitämään mielen virkeänä


Jos haluat lukea Charlotten koko blogin, löydät sen täältä. 

Tunne-elämän ongelmien hallinta

Jos sinulla esiintyy tunne-elämän ongelmia, esimerkiksi masennusta, stressiä, ahdistuneisuutta tai muita epämiellyttäviä tunteita, näiden käsittelyyn on tarjolla useita eri tapoja ja onkin tärkeää ottaa nämä puheeksi hoitohenkilöstön kanssa. 

 1. Kognitiivinen käyttäytymisterapia – tämä on terapiamuoto, jossa autetaan ymmärtämään, miten tietyt tilanteet voivat vaikuttaa ajatteluun ja tunteisiin. Tämä terapia voi auttaa löytämään strategioita, joiden avulla pystyy omaksumaan uusia ajattelutapoja.
 2. Tietoinen läsnäolo – tästä meditaatiotekniikasta onkin jo puhuttu melkoisesti osiossa Tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen, joka löytyy täältä. Tämä terapiamuoto auttaa ymmärtämään ja hyväksymään tunteita.
 3. Neuvonta – jollekin henkilölle puhuminen voi todella auttaa asettamaan asiat omiin mittasuhteisiinsa ja hallitsemaan erilaisia tilanteita.

Asioista puhuminen voi olla melkoinen helpotus, olipa keskustelukumppani sitten ystävä, perheenjäsen tai MS-tukiryhmä.

Hyödyllisiä linkkejä