Aivoatrofia ja MS-tauti

Aivoatrofia

Mitä on aivoatrofia?

Aivomme kasvavat myöhäiseen teini-ikään saakka, jonka jälkeen ne alkavat hitaasti kutistua. Kun tätä prosessia tutkitaan ja mitataan, puhutaan aivojen tilavuuden pienenemisestä (aivoatrofia). Aivojen tilavuus pienenee iän myötä meillä kaikilla ja se on osa normaalia vanhenemista. MS-tauti voi kuitenkin vaurioittaa keskushermostoa, jolloin aivojen koon pieneminen nopeutuu. 1,2

Aivoatrofia on tutkimuksissa yhdistetty MS-taudille tyypillisiin oireisiin, erityisesti liikuntakyvyn ja ajattelutoimintojen eli kognition heikentymiseen, sekä poikkeavan voimakkaaseen uupumukseen eli fatiikkiin. MS-tauti voi vaurioittaa keskushermostoa, jolloin aivojen koon pieneminen nopeutuu. MS-taudin hoidolla tuleekin tavoitella aivojen ja selkäytimen vaurioitumisen estämistä, sillä samalla voidaan ehkäistä hermosolujen menetystä ja siihen liittyvää aivojen tilavuuden pienenemistä. Siksi on tärkeää hoitaa MS-tautia keinoilla, joilla vaikutetaan keskushermoston tulehdukseen, ja siten ehkäistään aivoatrofian etenemistä. 3,4

Jokapäiväiset aivojen terveyttä vaalivat valinnat voivat auttaa sinua suojautumaan taudin pahenemiselta ja säilyttämään elämänlaatusi vanhemmalla iällä.

Aivoatrofiaan voi vaikuttaa

 

Seuraa sairauttasi ja muista puhua oireistasi

Helpota sairautesi seurantaa pitämällä kirjaa terveydentilastasi ja hyvinvoinnistasi. MS-taudin kannalta tärkeitä asioita ovat erityisesti oireiden paheneminen tai helpottuminen, lääkkeiden haittavaikutukset, sekä muut merkittävät sairaudet. Keskustele niistä lääkärisi ja hoitajasi kanssa. Tämä auttaa heitä saamaan paremman kokonaiskuvan tilanteestasi.

Säännöllinen tautiaktiivisuuden seuranta voi kertoa varhain, ettet saa hoidostasi riittävää vastetta. Mikäli koet vaikeita haittavaikutuksia tai oireesi etenevät, keskustele lääkärisi kanssa muista taudinkulkuun vaikuttavista hoitovaihtoehdoista.

Treenaa aivojasi!

Lähteet

1. Giovannoni G et al. Brain Health: A guide for people with multiple sclerosis.
MSBrainHealth.org (02.07.2018).
2. De Stefano N et al. Clinical relevance of brain volume
measures in multiple sclerosis, CNS Drugs. 2014;28: 147-156.
3. De Stefano N et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 0: 1-7.
Arq Neuropsiquiatr 2016;74(3):235-243.
4. Ferreira M. Cognitive deficits in multiple sclerosis. Arq Neuropsiquiatr 2010;
68(4): 632-641.

Lisätietoa