MS asiaa

Aivoatrofia ja MS-tauti

Aivoatrofia

Mitä on aivoatrofia?

Aivomme kasvavat myöhäiseen teini-ikään saakka, jonka jälkeen ne alkavat hitaasti kutistua. Kun tätä prosessia tutkitaan ja mitataan, puhutaan aivojen tilavuuden pienenemisestä (aivoatrofia). Aivojen tilavuus pienenee iän myötä meillä kaikilla ja se on osa normaalia vanhenemista. MS-tauti voi kuitenkin vaurioittaa keskushermostoa, jolloin aivojen koon pieneminen nopeutuu. 1,2

Aivoatrofia on tutkimuksissa yhdistetty MS-taudille tyypillisiin oireisiin, erityisesti liikuntakyvyn ja ajattelutoimintojen eli kognition heikentymiseen, sekä poikkeavan voimakkaaseen uupumukseen eli fatiikkiin. MS-tauti voi vaurioittaa keskushermostoa, jolloin aivojen koon pieneminen nopeutuu. MS-taudin hoidolla tuleekin tavoitella aivojen ja selkäytimen vaurioitumisen estämistä, sillä samalla voidaan ehkäistä hermosolujen menetystä ja siihen liittyvää aivojen tilavuuden pienenemistä. Siksi on tärkeää hoitaa MS-tautia keinoilla, joilla vaikutetaan keskushermoston tulehdukseen, ja siten ehkäistään aivoatrofian etenemistä. 3,4

Jokapäiväiset aivojen terveyttä vaalivat valinnat voivat auttaa sinua suojautumaan taudin pahenemiselta ja säilyttämään elämänlaatusi vanhemmalla iällä.

Aivoatrofiaan voi vaikuttaa

Seuraa sairauttasi ja muista puhua oireistasi

Helpota sairautesi seurantaa pitämällä kirjaa terveydentilastasi ja hyvinvoinnistasi. MS-taudin kannalta tärkeitä asioita ovat erityisesti oireiden paheneminen tai helpottuminen, lääkkeiden haittavaikutukset, sekä muut merkittävät sairaudet. Keskustele niistä lääkärisi ja hoitajasi kanssa. Tämä auttaa heitä saamaan paremman kokonaiskuvan tilanteestasi.

Säännöllinen tautiaktiivisuuden seuranta voi kertoa varhain, ettet saa hoidostasi riittävää vastetta. Mikäli koet vaikeita haittavaikutuksia tai oireesi etenevät, keskustele lääkärisi kanssa muista taudinkulkuun vaikuttavista hoitovaihtoehdoista.

Treenaa aivojasi!

  1. Giovannoni G et al. Brain Health: A guide for people with multiple sclerosis.
  MSBrainHealth.org (02.07.2018).
  2. De Stefano N et al. Clinical relevance of brain volume
  measures in multiple sclerosis, CNS Drugs. 2014;28: 147-156.
  3. De Stefano N et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 0: 1-7.
  Arq Neuropsiquiatr 2016;74(3):235-243.
  4. Ferreira M. Cognitive deficits in multiple sclerosis. Arq Neuropsiquiatr 2010;
  68(4): 632-641.

Aiheeseen liittyvää


Näkymätön MS

Näkymätön MS

Näkymättömät oireet vaikuttavat MS-tautia sairastavan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Lue lisää!

Näkymättömät oireet

Eevin tarina

30. huhtikuuta 2019

Katso lyhyt video näkymättömistä MS-taudin oireista.

Yhteistyö

Näkymättömät oireet näkyviksi - MS-hoitajat MS-potilaiden asialla

30. syyskuuta 2019

Mitä hoitotyöltä ja potilasohjaukselta toivotaan, miltä sairastuneen arki näyttää, millaisia selviytymiskeinoja ja tarpeita hänellä on? Entä miten...

Testaa tietosi: kuinka voit hoivata aivojasi?

6. kesäkuuta 2022

Testaa tietosi aivoterveydestä!

Näkymättömät oireet

Näkymättömät oireet - Mitä ne ovat?

10. kesäkuuta 2022

Näkymättömät oireet – käytännön työvälineitä -kuusiosaisen minisarjan ensimmäinen osa on julkaistu. Katso video!