Sanasto

Sanasto
Ahdistuneisuus

Jatkuva huoli suurista ja pienistä asioista, joka häiritsee päivittäisiä toimia, kuten työtä, koulunkäyntiä tai nukkumista. Ahdistuneisuus voi häiritä suhteita ja elämästä nauttimista, mutta sitä voidaan hallita elämäntyylin muutoksilla, neuvonnalla ja/tai hoidoilla. 

Keskushermosto

Keskushermosto vastaanottaa, käsittelee ja tallentaa ääreishermoista tulevaa tietoa ja lähettää keholle viestejä, kuinka kehon tulee vastata. Keskushermoston muodostavat aivot ja selkäydin, ja se sijaitsee kallon ja selkärangan sisällä. 

Krooninen

Jatkuu pitkään tai toistuu jatkuvasti. Multippeliskleroosi (MS-tauti) on krooninen sairaus. Muita esimerkkejä kroonisista sairauksista ovat sydän- ja verisuonitaudit sekä diabetes. 

Kognitio

Kognitio tarkoittaa asioiden tietämiseen, oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä prosesseja. Näihin prosesseihin kuuluvat muisti, ajattelu, tietojen käsittely, tarkkaavaisuus ja keskittyminen. 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Tämä on tietyn tyyppistä keskusteluterapiaa, joka voi auttaa ongelmien hallinnassa saamalla ymmärtämään ajattelutapoja ja käyttäytymistä ja muuttamaan niitä. Tästä terapiasta voi olla apua ahdistuneisuuden ja masennuksen kaltaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Neuvonta

Tietyn tyyppistä keskusteluterapiaa, jossa tuntemuksista keskustellaan luottamuksellisesti terapeutin kanssa, joka saattaa pystyä ehdottamaan tiettyjen ongelmien, esimerkiksi ahdistuneisuuden, käsittelytapoja. 

Kortikosteroidit

Hoitomuoto, joka käytetään monien eri sairauksien hoidossa. Se voi vähentää tulehdusta ja vaimentaa immuunijärjestelmää. 

Immuunijärjestelmä

Kehon järjestelmä, joka tunnistaa kaiken keholle vieraan ja suojaa kehoa infektioilta ja vierailta aineilta. 

Tulehdus

Normaalisti tulehdus on kehon tapa vastata vaurioihin tai infektioon. Tulehdus on tapa, jolla keho taistelee bakteerien ja virusten kaltaisia vieraita aineita vastaan ja yrittää päästä eroon kehon omista kuolemassa olevista soluista. Jos tulehdusta kuitenkin esiintyy, kun sitä ei pitäisi esiintyä, se voi aiheuttaa vaurioita, kuten esimerkiksi MS-taudissa.

Leesiot

Leesio (jota kutsutaan myös plakiksi) on keskushermoston alue, jota MS-tauti on vaurioittanut tai jonka se on kovettanut. Skleroosi tarkoittaa kovettumaa. Leesiot näyttävät magneettikuvassa valkeilta laikuilta.
Leesioita aiheuttaa tulehdus, jota esiintyy, kun immuunijärjestelmä hyökkää myeliinin kimppuun. 

Magneettikuvaus (MRI)

Magneettikuvauksessa (MRI) käytetään magneettikenttää ja radioaaltoja, joiden avulla saadaan yksityiskohtaisia kuvia kehon elimistä ja kudoksista. Magneettikuvausta käytetään aivojen ja selkäytimen kuvaamiseen apuna multippeliskleroosidiagnoosia tehtäessä. 

Multippeliskleroosi

Krooninen autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa keskushermostoon. Multippeliskleroosissa tulehdus vaurioittaa myeliiniä ja pysäyttää tiedonvälityksen hermoista ja/tai rajoittaa sitä.

Myeliini (myeliinituppi)

Hermokuituja keskushermostossa ympäröivä suojakerros, jota vastaan immuunijärjestelmä hyökkää MS-taudissa virheellisesti ja aiheuttaa tulehdusta. 

Näköhermo

Hermo, joka välittää kuvia verkkokalvolta aivoihin. 

Optinen neuriitti

Tila, joka aiheutuu näköhermon tulehtumisesta. Tämä voi saada aikaan esimerkiksi seuraavia oireita: näön hämärtyminen tai sokea piste näkökentän keskellä, värit näkyvät tummempina tai häviävät, valonvälähdykset silmää liikutettaessa ja kipu, etenkin silmää liikutettaessa.

Pahenemisvaihe

Nimitys tapahtumalle, jolloin aaltomaisesti etenevässä MS-taudissa (RRMS) esiintyy uusia oireita tai vanhat oireet palaavat samalle tai uudelle kehon alueelle vähintään 24 tunniksi. Pahenemisvaiheita voidaan kutsua myös äkilliseksi puhkeamiseksi, pahenemiseksi, kohtauksiksi, akuuteiksi episodeiksi tai kliinisiksi tapahtumiksi. 

Toipumisvaihe

Toipumisvaihe tarkoittaa MS-tautia sairastavan toipumista osittain tai kokonaan pahenemisvaiheesta. Tämän vaiheen aikana sairauden oireita esiintyy vain vähän tai ei lainkaan. 

Remyelinisaatio

Menetetyn tai vaurioituneen myeliinin korvautuminen. Jos myeliini ei korjaudu eivätkä menetetyt hermosolut korvaudu, voi seurauksena olla toimintakyvyttömyys.

Selkäydin

Selkärangan sisällä sijaitsevat hermokuidut ja kudos, jotka liittävät lähes kaikki kehon osat aivoihin. Selkäydin on keskushermoston osa. 

Hyödyllisiä linkkejä