MS asiaa

MS-taudin tyypit

MS-taudin tyypit

Täältä löydät lisätietoa MS-taudista.

types of ms

Suurin osa multippeliskleroosia sairastavista (noin 85 %) sairastaa aaltomaisesti etenevää MS-tautia (RRMS), mutta on olemassa myös muita MS-taudin tyyppejä. 10 % MS-tautia sairastavista sairastaa ensisijaisesti eteneväksi MS-taudiksi (PPMS) kutsuttua tyyppiä. Jos RRMS jätetään hoitamatta, voi 50–60 %:lle potilaista kehittyä toissijaisesti eteneväksi MS-taudiksi (SPMS) kutsuttu tyyppi. 

MS-taudin tyyppi voi vaikuttaa siihen, miten usein oireita esiintyy ja siihen, miten sairaus kehittyy. Se voi vaikuttaa myös MS-taudin hallinnan vaihtoehtoihin. Alla esitetään yhteenveto kaikista kolmesta tyypistä.

  Aaltomaisesti etenevä MS-tauti (RRMS)

  RRMS:ää sairastavilla henkilöillä esiintyy oirejaksoja (pahenemisvaihe), joita seuraavat jaksot, joiden aikana oireet katoavat tai paranevat (toipumisvaihe). Noin 85 % MS-tautia sairastavista sairastaa RRMS:ää

   

  Toissijaisestii etenevä MS-tauti (SPMS)

  Joillakin RRMS:ää sairastavilla henkilöillä sairaus etenee SPMS:ksi, jossa ei esiinny pahenemisvaiheita, mutta toimintakyvyttömyys lisääntyy silti vähitellen ajan mittaan

   

  Primaarisesti etenevä MS-tauti (PPMS)

  Noin 10 % MS-tautia sairastavista sairastaa PPMS:ää. PPMS:ää sairastavilla henkilöillä ei esiinny pahenemisvaiheita, mutta toimintakyvyttömyys lisääntyy silti vähitellen ajan mittaan

  Multippeliskleroosissa kehon immuunijärjestelmä hyökkää virheellisesti keskushermoston osia, etenkin hermoja peittävää myeliiniä, vastaan. 

  Ihmeellistä kyllä, keho pystyy korjaamaan myeliinituhoa osittain prosessissa, jota kutsutaan 
  remyelinisaatioksi Korjautunut myeliini ei kuitenkaan ole samanlaista kuin ennen vaurion syntymistä. Niinpä viestit eivät välttämättä kulje hermoja pitkin yhtä nopeasti kuin aiemmin. Alla olevassa kaaviossa esitetään, miten vaurioitunut myeliini vaikuttaa signaalien kulkuun hermoja pitkin: 

  myelin

  Juuri tämä vaurio aiheuttaa MS-taudin oireet, joita sinulla ehkä esiintyy

  Nämä vaurioitumisjaksot voivat aiheuttaa oireiden pahenemisvaiheen, jota seuraavat sitten toipumisvaihejaksot kehon omien korjausprosessien ansiosta. Aaltomaisesti etenevä MS-tauti (RRMS) on saanut nimensä näiden pahenemis- ja toipumisjaksojen vuorottelusta. 

  Nämä oireet voivat olla palautuvia, mutta ne voivat myös muuttua pysyviksi sairauden edetessä. Ajan mittaan vaurio voi lisääntyä ja muuttua liian vakavaksi, jotta aivot voisivat korjata sen. Tämä voi johtaa pysyviin oireisiin. RRMS voi kehittyä toissijaisesti eteneväksi MS-taudiksi (SPMS), etenkin, jos se jätetään hoitamatta. 

  Useimmilla MS-tautia sairastavilla on RRMS. Jotkut tätä sairautta sairastavat huomaavat ajan mittaan, että heillä on vähemmän pahenemisvaiheita, mutta  toimintakyvyttömyys lisääntyy silti vähitellen ajan mittaan. Tämän tyyppinen MS-tauti, joka seuraa alkuperäistä RRMS-vaihetta, tunnetaan sekundaarisesti etenevänä MS-tautina (SPMS). 

  SPMS:ää sairastavilla voi silti esiintyä silloin tällöin pahenemisvaihe, mutta useimmilla ei esiinny pahenemisvaiheita. SPMS:ää sairastavien henkilöiden toimintakyvyttömyys lisääntyy vähitellen. Toimintakyvyttömyyden lisääntymisen nopeus vaihtelee kuitenkin paljon henkilöstä toiseen. 

  Noin 10 % multippeliskleroosia sairastavista sairastaa tautimuotoa, jossa toimintakyvyttömyys lisääntyy sairauden alusta lähtien. Tämä muoto tunnetaan primaarisesti etenevänä MS-tautina (tai yleisemmin kroonisena etenevänä MS-tautina). 

  PPMS:ää sairastavien kokemukset ovat varsin vaihtelevia. Toimintakyvyttömyys saattaa lisääntyä jatkuvasti, mutta lisääntymisen nopeus vaihtelee. Joillakin oireet pahenevat vähitellen, toisilla taas oireiden paheneminen pysähtyy pitkäksikin ajaksi. Olipa MS-tauti mitä tahansa tyyppiä, sillä voi olla vaikutuksensa arkielämään. Tutustu 
  päivittäistä elämää koskeviin neuvoihin ja vinkkeihin tällä sivustolla.

  Joillakin henkilöillä sairaus on etenevää muotoa, mutta heillä esiintyy silti satunnaisesti pahenemisvaiheita. Tämän tyyppistä MS-tautia kutsutaan joskus etenevästi pahenevaksi MS-taudiksi. Jos sairastat PPMS:ää ja haluat tietää vaihtoehdoistasi, keskustele lääkärin tai MS-hoitajan kanssa.

Aiheeseen liittyvää


Pahenemis- ja toipumisvaiheet

Pahenemis- ja toipumisvaiheet | MS Opas

Lue täältä MS-taudin pahenemis- ja toipumisvaiheista.

Multippeliskleroosi eli MS-tauti | MS Opas

Multippeliskleroosi eli MS-tauti | MS Opas

Mistä multippeliskleroosissa (MS-tauti, pesäkekovettumatauti) on oikein kyse?

Aivojen tarkkailu MS-taudissa

Aivojen tarkkailu MS-taudissa | MS Opas

Magneettikuvaus (MRI) on yksi hyödyllisimmistä työkaluista MS-taudin seurantaan.