MS asiaa

Liikuntakyky (fyysiset oireet)

Liikuntakyky (fyysiset oireet)

MS-tautiin liittyy monia oireita, mutta tämä ei tarkoita, että sinä kokisit ne kaikki. Sinulla saattaa ilmetä vain joitakin oireita ja saatat huomata niiden tulevan ja menevän ja ilmaantuvan vain pahenemisvaiheen aikana. Myös oireiden vakavuus voi vaihdella ajan mittaan.

Fyysiset oireet

Fyysiset oireet saattavat tehdä liikkumisesta ja päivittäisistä toimista suoriutumisesta vaikeaa ja ajan mittaan ne voivat vaikuttaa riippumattomuuteen ja arjen sujumiseen Tarkastelemme tässä hieman MS-taudin tavallisimpia fyysisiä oireita ja miten niitä voi hallita arkielämässä.

MS-taudin pitkäaikaisesta hallinnasta löytyy lisätietoa taudin kulkua muuntavien hoitojen (DMT) sivulta ja tutustu myös näkymättömiin oireisiin.

  Seisominen ja kävely on keholle melko monimutkaisia asioita, johon liittyy lukuisia erilaisia toimintoja. Muutamat MS-taudin oireista saattavat vaikeuttaa liikkumista, kuten esimerkiksi tasapaino-ongelmat, huimaus, lihasheikkous, kouristukset ja jäykkyys.

  Balance problems

  Tasapaino-ongelmat
  Tasapainoon voivat vaikuttaa monetkin oireet, jotka samalla lisäävät kaatumisriskiä. Tällaisia oireita ovat lihasten jäykkyys, vapina ja kipu, joista kustakin kerrotaan enemmän seuraavissa osioissa. Tasapaino-ongelmat voivat aiheuttaa epävarmuutta ja itseluottamuksen menettämistä ja sitä kautta myös myös vammoja ja kipua mikäli kaatumisia sattuu.

  Spams and stiffness

  Lihasjäykkyys
  Lihasjäykkyys voi saada lihakset tuntumaan vaikeilta liikuttaa. Se vaikuttaa eri tavalla tehtävien suorituskykyyn riippuen siitä, mitkä lihakset ovat kyseessä. Vaikeuksia voivat tuottaa pienet, hienovaraiset liikkeet – tai sitten suuremmat, esimerkiksi kävely. Lihakset voivat myös nytkähdellä hallitsemattomasti. Tätä voi esiintyä toistuvasti ja esimerkiksi myös öisin, jonka takia kunnon yöunia voi olla vaikea saada.

  Tremors

  Vapina
  Joskus oireena esiintyy hallitsematonta vapinaa tai tutinaa, joka voi olla toistuvaa, mutta myös säännötöntä ja ennakoimatonta. Vapina voi olla vähäistä tai runsaampaa ja sen esiintyminen voi tehdä päivittäisistä toimista suoriutumisesta erittäin haastavaa. Monet MS-tautipotilaat ovat huomanneet vapinan alkavan, kun he haluavat tehdä jotain. Vapina alkaa esimerkiksi yritettäessä ottaa jotain esinettä käteen ja voimistuu käden lähestyessä esinettä. 

  Muscle weakness

  Lihasheikkous
  MS-tautipotilailla esiintyy usein lihasheikkoutta toisessa tai molemmissa jaloissa. MS-taudin takia lihasten liikuttaminen voi olla vaikeaa ja siksi lihakset tuntuvat heikoilta. Jalkojen lihasheikkous voi tehdä kävelystä haastavaa ja lisätä kaatumisen riskiä. Heikkoutta voi esiintyä myös muissa lihaksissa, esimerkiksi suolen toimintaa valvovissa lihaksissa.

  Liikuntakykyyn liittyviä ongelmia voidaan hallita eri tavoilla. Jokainen tapa on sovitettava kunkin henkilön tarpeita ja ongelmia vastaavaksi. Hoitohenkilökunnan kanssa keskustelu on tärkeää oikeiden hoitomuotojen löytämiseksi.

  Mobility and vision

  Tarjolla voi olla esimerkiksi seuraavia hoitoja: 

  • fysioterapia – hoitomuoto, jossa käytetään fysikaalisia menetelmiä, kuten hierontaa, lämpöhoitoja ja liikuntaa
  • toimintaterapia – potilaan toipumista autetaan tietyillä aktiviteeteilla
  • kryoterapia – hoitomuoto, jossa käytetään kylmiä lämpötiloja

  Liikuntakykyyn liittyviin ongelmiin on avuksi saatavilla monenlaisia laitteita, joiden avulla liikkuminen on helpompaa. Näitä laitteita ovat mm. niskatuet, kävelykepit ja jopa bioniset jalat. 

  Joitakin oireita voidaan hallita useammilla lääkehoidoilla ja fysioterapialla. Näitä ovat esimerkiksi raajojen spastisuus tai jäykkyys sekä sen aiheuttama epämukavuus. 

Aiheeseen liittyvää


uupumus eli fatiikki

Voimakas uupumus eli fatiikki

1. toukokuuta 2019

Kipu ja väsymys voivat olla näkymättömistä oireista vaikeimmin kestettäviä. Lue niistä lisää täältä.

Näkymätön MS

Näkymätön MS

Näkymättömät oireet vaikuttavat MS-tautia sairastavan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Lue lisää!

Aivoatrofia

Aivoatrofia ja MS-tauti | MS Opas

Aivoatrofia on tutkimuksissa yhdistetty MS-taudille tyypillisiin oireisiin, erityisesti liikuntakyvyn ja ajattelutoimintojen eli kognition...