MS asiaa

Mistä tiedän, onko lääkehoitoni onnistunut?

Ms-taudin lääkehoidon onnistuminen

Toimintakyvyn säilyttäminen pitkällä aikavälillä hoidon tavoitteena

Lääkehoidon onnistumisen voi jossain sairauksia tuntea itse, kun olo paranee tai oireet helpottuvat. MS-taudissa hoidon onnistumista voi olla vaikea havaita, sillä MS-taudissa lääkehoidon tärkein tavoite on toimintakyvyn säilyttäminen pitkällä aikavälillä. Lääkehoidon onnistumista seurataan magneettikuvien, relapsien ja toimintakyvyn mittaamisen avulla. Kliinisissä tutkimuksissa hoidon tehoa voidaan tarkastella myös mittaamalla aivojen tilavuuden pienenemistä, seerumin neurofilamentteja ja käyttämällä myös muita mittareita. Toimintakyvyn mittarin käytetään EDSS-asteikkoa, joka ei kuitenkaan tunnista kaikkia hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. 

Lääkehoito ja elintavat keskiössä

Hoidon onnistumisen kannalta tärkeintä on aloittaa lääkehoito mahdollisimman pian diagnoosista ja löytää itselleen sopiva lääke, johon pystyy sitoutumaan. Vain otettu lääke auttaa. Myös omilla elintavoilla on mahdollista vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja samalla myös tukea aivojen hyvinvointia.
 
Joskus hoidon onnistumista on kuitenkin vaikea mitata, sillä taudin luonteesta johtuen oireet saattavat ilmetä vasta viiveellä, vuosien päästä. Tällöin on tärkeää, että kerrot myös näkymättömistä oireista, kuten esimerkiksi tiedonkäsittelyn tai fatiikin, lääkärillesi tai hoitajallesi.  
 
Myös sairauden kulkuun tarkoitettujen lääkkeiden annostelu ja mahdolliset haittavaikutukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka tyytyväinen olet hoitoosi. Näitä asioita on hyvä pohtia ja keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Pyydä lääkäriäsi kertomaan, mikä on lääkehoitosi tavoite ja mitä vaikutuksia lääkehoidollasi tavoitellaan. Muistathan kertoa myös omista toiveistasi ja tavoitteistasi.

Aiheeseen liittyvää


Näkymättömät oireet

Eevin tarina

30. huhtikuuta 2019

Katso lyhyt video näkymättömistä MS-taudin oireista.

Aivoatrofia

Aivoatrofia ja MS-tauti | MS Opas

Aivoatrofia on tutkimuksissa yhdistetty MS-taudille tyypillisiin oireisiin, erityisesti liikuntakyvyn ja ajattelutoimintojen eli kognition...

Näkymätön MS

Näkymätön MS

Näkymättömät oireet vaikuttavat MS-tautia sairastavan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Lue lisää!