MS asiaa

Multippeliskleroosi eli MS-tauti

Multippeliskleroosi eli MS-tauti
types of ms

MS-tauti?

Multippeliskleroosia (MS-tauti tai pesäkekovettumatauti) sairastaa noin 2,5 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Koska jokainen kokee MS-taudin eri tavalla, ei taudin sairastamisen merkityksestä yksittäiselle henkilölle ole mitään todellisia tai kiinteitä sääntöjä. Tiedetään kuitenkin, että multippeliskleroosi on neurologinen sairaus, joka vaurioittaa aivoista ja selkäytimestä muodostuvan keskushermoston soluja. 

Keskushermosto on kehon pääasiallinen ohjauskeskus. Se ohjaa useimpia kehon toimintoja hengityksestä ajatteluun. Kaiken tämän mahdollistavia keskushermoston soluja kutsutaan neuroneiksi (joskus hermosoluiksi). 

how it works

  Mitä aivoille tapahtuu MS-taudissa? 

  • Multippeliskleroosi vaurioittaa keskushermostoa ja aiheuttaa sen, etteivät signaalit kulje hermoja pitkin yhtä nopeasti kuin ennen
  • Keskushermosto ohjaa useimpia kehon toimintoja, ja niinpä MS-tautia sairastavat voivat kokea monia erilaisia oireita
  • Oireet vaihtelevat liikuntakykyyn liittyvistä ongelmista näkökykyyn ja ajatteluun liittyviin ongelmiin sekä äärettömään väsymykseen, mutta nämä ovat vain joitakin esimerkkejä 

  Yleensä immuunijärjestelmä auttaa kehoa taistelemaan siihen tunkeutuvia bakteereja, viruksia ja muita vieraita aineita vastaan. Multippeliskleroosi aiheuttaa muutoksia immuunijärjestelmässä, mutta tällä hetkellä ei vielä tiedetä miksi näin tapahtuu. MS-taudin yhteydessä osa immuunijärjestelmästä kääntyy virheellisesti keskushermoston omia terveitä soluja vastaan. 
  Tämä epänormaali vaste vaurioittaa hermosoluja ympäröivää rasvapinnoitetta, jota kutsutaan myeliiniksi.

  Normaalisti myeliinipinnoite auttaa signaaleja kulkemaan nopeasti hermosoluja pitkin. Tämä älykäs viestijärjestelmä on vastuussa jokaisesta liikkeestä ja aistimuksesta sekä jokaisesta ajatuksesta. 

  Kun multippeliskleroosi vaurioittaa myeliiniä, hermosoluja pitkin kulkevat signaalit hidastuvat – vähän samaan tapaan kuin jos sähköjohtojen pinnoite poistetaan. Tämä vaurio vaikuttaa niihin korvaamattoman tärkeisiin viesteihin (tai hermoimpulsseihin), jotka kertovat kehon muille osille mitä pitää tehdä. 

  Kun hermoa ympäröivää myeliiniä ei ole enää lainkaan, signaali voi estyä kokonaan. Tämä tarkoittaa, että aivojen ja muun kehon väliset viestit voivat häiriintyä, ja tämä häiriintyminen aiheuttaa lopulta multippeliskleroosin erilaiset oireet. Juuri siksi MS-taudin oireet voivat olla niin ennalta-arvaamattomia, sillä ei ole mitään keinoa tietää mihin viesteihin se vaikuttaa.  

  ms nerve

  Keskushermoston alueita, joissa myeliini on vaurioitunut tai kadonnut kokonaan, kutsutaan leesioiksi  tai plakeiksi. Leesion sijainnista riippuen oireita joko on tai ei ole. Esimerkiksi leesio näköhermossa voi aiheuttaa näköongelmia, kun taas toiset leesiot voivat pysyä huomaamattomina paljon pidempään. Näitä kutsutaan hiljaisiksi leesioiksi ja ne voidaan havaita keskushermostosta vain erityisellä lääketieteellisellä kuvantamistekniikalla, magneettikuvauksella (magnetic resonance imaging, MRI) 

  Lue magneettikuvauksesta lisää täältä 

  Koska keskushermosto ohjaa useimpia kehon toimintoja, MS-tautia sairastavien oireet voivat olla hyvinkin erilaisia. Muista, että kaikki MS-tautia sairastavat ovat erilaisia, ja siksi myös heidän oireensa ovat erilaisia. On erittäin epätodennäköistä, että yhdellä henkilöllä esiintyisi kaikki alla olevat oireet.

  Fyysiset oireet voivat olla seuraavanlaisia:

  introduction
  • ääretön väsymys, uupumus
  • tunnottomuus ja pistely
  • näköongelmat 
  • kävely- ja tasapaino-ongelmat
  • lihasheikkous ja lihasten jäykkyys
  • vapina
  • puhe- ja nielemisongelmat
  • virtsarakon ja suolen toiminnan häiriöt
  • sukupuolielämään liittyvien toimintojen häiriöt 

  Ajatteluun ja muistiin liittyvät ongelmat (jotka joskus ryhmitellään yhteen kognitiivisiksi ongelmiksi) ovat myös yleisiä MS-tautia sairastavilla: Haasteita  voi ilmetä myös seuraavissa toiminnoissa: 

  cognitive
  • tarkkaavaisuus 
  • keskittyminen
  • ongelmanratkaisukyky

Aiheeseen liittyvää


MS tauti näkymättömät oireet uupumus fatiikki

MS-taudin näkymättömät oireet vaikuttavat arkeen

Miten MS-taudin näkymättömät oireet vaikuttavat MS-tautia sairastavan elämään? Lue lisää MS-kyselyn tuloksista

MS-taudin tyypit

MS-taudin tyypit | MS Opas

Mitä tarkoittaa aaltomaisesti, toissijaisesti tai primääristi etenevä MS-tauti? Lue lisää

MS-tauti Suomessa

MS-tauti Suomessa | MS Opas

Sanofi Genzyme toteutti 2018 yhteistyössä Neuroliiton kanssa kyselyn suomalaisille MS-tautia sairastaville ja heidän läheishoitajilleen. Kokosimme...