MS asiaa

Mieliala

MS tauti mieliala

MS-tauti on ennakoimaton ja etenevä sairaus, ja siihen sairastuminen vaikuttaa herkästi mielialaan sitä heikentäen. Mielialan vaihtelut voivat kuulua sekä taudinkulkuun että sairauteen sopeutumiseen. Pitkään jatkunut alakuloisuus voi johtaa masennukseen, joka taas vie voimia, väsyttää ja vaikuttaa sairastuneen kognitiivisiin eli tiedollisiin toimintoihin (muisti, keskittymiskyky ja oppiminen). MS-tautia sairastavalla henkilöllä on suurempi riski sairastua masennusoireisiin kuin väestössä keskimäärin.

Arkisten rutiinien ylläpitäminen, läheisten ja ystävien kanssa oleminen ja säännöllinen liikunta nostavat mielialaa. Myös oikea-aikainen tieto, myönteinen potilasohjaus ja hoitajakontakti sekä säännöllinen taudinkulkuun vaikuttava lääkitys helpottavat usein mielialaoireita. Diagnosoitu masennus hoidetaan lääkkein ja terapialla. Lue lisää mielialaoireista ja niiden hoitokeinoista täältä.

Aiheeseen liittyvää


Kun vakava sairaus koskettaa - miten tästä eteenpäin?

Sopeutumisopas antaa konkreettisia neuvoja, miten selviytyä järkytyksestä, jonka esimerkiksi vakava, parantumaton sairaus voi aiheuttaa. Sopeutuminen...

Näkymättömät oireet

Näkymättömät oireet - Mitä ne ovat?

Näkymättömät oireet – käytännön työvälineitä -kuusiosaisen minisarjan ensimmäinen osa on julkaistu. Katso video!

Ms tauti kognitio

Muisti, ajattelu ja keskittyminen (kognitiiviset oireet)

MS-tautiin liittyvät kognitiivisten toimintojen rajoitteet voivat olla joko ohimeneviä tai pysyviä.