MS asiaa

MS-taudin fyysisten oireiden seuranta

MS-taudin fyysisten oireiden seuranta

MS-taudin fyysisillä oireilla tarkoitetaan muita oireita kuin emotionaaliset ongelmat tai kognitioon (ajatteluun ja muistiin) liittyvät ongelmat. Täältä löytyy joitakin esimerkkejä MS-tautia sairastavien fyysisistä oireista. On tärkeää seurata ja keskustella näistä oireista hoitohenkilökunnan kanssa, jotta saat oikeaa hoitoa.

  On tärkeää käydä säännöllisesti lääkärin tai MS-hoitajan vastaanotolla. Näin oireitasi voidaan seurata ja tarkistaa, ovatko ne pahenemassa.

  1. Vastaanotolla voidaan myös seurata aivojesi tilannetta, mikä auttaa hoidon tehoamisen tarkistamisessa.
  2. Sinä olet oman sairautesi asiantuntija ja elintärkeä osa näitä tapaamisia.
  3. Lääkäri tai MS-hoitaja kyselee sinulta päivittäisestä elämästäsi, miten voit ja onko sinulla ilmennyt oireita. Hän tarkistaa refleksisi ja liikuntakykysi, puheesi, näkösi, ajattelusi sekä vointisi.
  4. Muista olla rehellinen – älä pelkää kertoa, miten todella voit ja keskuste mahdollisista huolistasi. 
  5. Pidä päiväkirjaa oireistasi, jotta muistat kertoa kaiken olennaisen tapaamisella

  Joillakin MS-tautia sairastavilla voi olla kävelyvaikeuksia esimerkiksi tasapaino-ongelmien, lihasheikkouden tai vapinan vuoksi. Nämä oireet saattavat tulla ja mennä, mutta ajan mittaan ne saattavat vähitellen pahentua.

  Seuranta suoritetaan mittaamalla ja kirjaamalla muistiin liikuntakykyyn liittyvät ongelmat ja lääkärien tai MS-hoitajien yleisimmin käyttämän toimintakyvyn arviointiasteikon (expanded disability status scale, EDSS) avulla. Asteikkoa voidaan käyttää MS-taudin etenemisen arvioimiseen mittaamalla tietyistä tehtävistä, esimerkiksi tietyn kävelymatkan kävelemisestä, suoriutumista. Sinulle voidaan tehdä terveystarkastus ja kysyä, miten voit ja mitä pystyt tekemään. 

  EDSS koostuu asteikosta, joka sijoittuu välille 0–10. 0 tarkoittaa tervettä, normaalisti toimivaa, kun taas korkeampi pistemäärä ilmaisee toimintojen ja toimintakyvyn heikkenemistä: 

  Vaikka asteikko saattaa näyttää hieman huolestuttavalta, kun se sisältää kaikki toimintakyvyttömyyden tasot, oikealla hoidolla useimmat eivät koskaan saa edenneeseen multippeliskleroosiin liittyviä korkeimpia pisteitä. 

  Vaikka onkin todennäköistä, että lääkäri tai MS-hoitaja seuraa EDSS-pisteitäsi, voit myös itse laskea, seurata ja ymmärtää omia EDSS-pisteitäsi alle 10 minuutissa tällä kätevällä verkkotyökalulla

  EDSS asteikon käyttö keskittyy alaraajojen toimintakyvyttömyyden arviointiin. On kuitenkin olemassa 9-Hole Peg Testiksi (9-HPT)  joka mittaa miten hyvin yläraajat toimivat. 

  Siinä testataan, miten hyvin testattava pystyy käyttämään sekä hallitsevaa että ei-hallitsevaa kättä tietyn tehtävän suorittamiseen. Testi on yksinkertainen ja kestää noin 10 minuuttia. Siinä mitataan aika, joka kuluu yhdeksän puutapin poimimiseen, niiden yhdeksään reikään asettamiseen ja sen jälkeen rei’istä pois ottamiseen. 

  Samoin kuin EDSS:ssä, lääkäri tai MS-hoitaja seuraa näitä pisteitä nähdäkseen, miten oireet muuttuvat, ja käyttää pisteitä MS-taudin hallinnan arvioimiseen. 

  Muista, että kukaan ei tiedä vointiasi paremmin kuin sinä itse. Voi kuitenkin olla vaikeaa tiedostaa, miten MS-taudin oireet muuttuvat ajan tai edes päivän mittaan. Siksi onkin hyvä ajatus pitää oireista kirjaa, sillä tämä auttaa sekä sinua että lääkäriä tai MS-hoitajaa seuraamaan sairautta tarkemmin. Voi olla hyvä ajatus kirjata muistiin, milloin oireita ilmaantuu ja mikä niitä voisi aiheuttaa. Tämä voi auttaa hoitohenkilöstöä selvittämään johtuvatko oireet multippeliskleroosista, hoidosta vai jostakin muusta. 

Aiheeseen liittyvää


Liikuntakyky (fyysiset oireet)

Liikuntakyky (fyysiset oireet)

Liikuntakykyyn liittyvät ongelmat voivat tehdä MS-tautia sairastavan arjesta haastavaa. Niihin on kuitenkin saatavilla eri hoitomuotoja ja...

MS-taudin tyypit

MS-taudin tyypit | MS Opas

Mitä tarkoittaa aaltomaisesti, toissijaisesti tai primääristi etenevä MS-tauti? Lue lisää

Aivojen tarkkailu MS-taudissa

Aivojen tarkkailu MS-taudissa | MS Opas

Magneettikuvaus (MRI) on yksi hyödyllisimmistä työkaluista MS-taudin seurantaan.