Onko meillä varaa jättää käyttämättä MS-tautia sairastavien työpanosta?

MS-taudin näkymätön taakka

MS-tauti on Suomessa nuorten aikuisten yleisin vakava ja parantumaton invalidisoiva neurologinen sairaus, jota sairastaa noin 12 000 suomalaista.* Taudin kustannus yhteiskunnalle on yli 500 miljoonaa euroa vuosittain. Tästä valtaosa, n. 200 milj. €, aiheutuu sairastuneiden menetetystä työpanoksesta.** Yhteiskuntamme hukkaa työvuosia ja miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen. 

Kutsuimme MS-yhteisön ja päättäjiä keskustelemaan ratkaisuista, joilla voidaan luoda MS-tautia sairastaville hyvät mahdollisuudet työelämään. Järjestimme MS-taudin näkymätöntä taakka -keskustelutilaisuuden Eduskunnan Pikkuparlamenttissa yhdessä Neuroliiton ja Rochen kanssa. 

Tässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kiven emännöimässä tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot johtaja Tuija Oivolta Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Neuroliiton kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiaiselta, neurologi Merja Soilu-Hänniseltä ja MS-tautia sairastavalta Tiia Lagerstamilta ja Neuroliiton toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leivalta. Keskustelua käytiin oikea-aikaisen ja tasa-arvoisen hoidon merkityksestä yhteiskunnalle ja MS-tautia sairastaville sekä osatyökykyisten työllistämismahdollisuuksista työllistämistavoitteiden näkökulmasta.

Ratkaisuna nostettiin laadukkaan hoidon hyvä saatavuus ja viiveiden välttäminen, työskentelymahdollisuuksien luominen työpaikoille ja kuntoutus, joka tukee pitkää työuraa. Joustavampi osa-aikatyön tukeminen ja ajoissa aloitettu kuntoutus ja lääkehoito ovat ratkaisevassa asemassa myös hallituksen 75 %:n työllisyystavoitteen toteutumisessa.

MS tauti työkyky

*) MS-tautia sairastavien arvioitu lukumäärä tällä hetkellä (lokakuu 2019) MS-rekisteristä saadun tiedon mukaan.
**) Neuroliitto ry:n ja Novartis Finland Oy:n toteuttamassa DEFENSE-tutkimuksessa (Ruutiainen J, Viita A-M, Hahl J, Sundell J, Nissinen H. Burden of illness in multiple sclerosis (DEFENSE) study: The costs and quality of life of Finnish patients with multiple sclerosis. Journal of Medical Economics 2015. doi: 10.3111/13696998.2015.1086362) selvitettiin MS-taudin yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia ja vaikutusta elämänlaatuun ja arkielämään. Postikyselynä toteutettuun tutkimukseen kutsuttiin 1 500 MS-tautia sairastavaa Neuroliiton jäsentä, joista vastauksensa antoi 553.