Intiimialueen oireet

Ms tauti intiimialueen oireet

MS-tautia sairastavilla voi esiintyä erilaisia intiimialueen oireita, kuten esimerkiksi virtsarakkoon, suolistoon ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia.

Virtsarakon ja suoliston ongelmat

MS-tautia sairastavat voivat havaita virtsarakkoon ja suolistoon liittyvien ongelmien rajoittavan päivittäisiä toimiaan. Kotoa lähteminen voi olla stressaava kokemus, joka vaatii runsaasti suunnittelua ja valmisteluja. 


MS-tautia sairastavien virtsarakko-ongelmia on kahta päätyyppiä:
1.    virtsarakolla on vaikeuksia pitää virtsaa sisällään ja tästä aiheutuu tihentynyt virtsaamisen tarve, joka on joskus lähes odottamaton
2.    virtsarakko ei välttämättä pysty tyhjenemään kokonaan, mikä sekin aiheuttaa tihentynyttä virtsaamistarvetta
Vaivana voi olla vain toinen näistä tai kumpikin. 


MS-tautia sairastavat kokevat todennäköisemmin ummetusta kuin ulosteinkontinenssia, mutta nämä kaksi voivat liittyä toisiinsa. 

Virtsarakon ongelmien hallinta

Jos kokee virtsarakkoon liittyvä ongelmia, kuten hallitsematonta virtsaamistarvetta tai kyvyttömyyttä tyhjentää virtsarakkoa, näistä puhuminen voi tuntua nololta. On kuitenkin hyvä ajatus keskustella näistä aiheista hoitohenkilökunnan kanssa, sillä he saattavat löytää sinulle sopivan ratkaisun.
Jos virtsarakkoon liittyvillä ongelmilla on merkittävä vaikutus elämään, on tarjolla tehokkaita lääkityksiä, jotka voivat olla avuksi. On myös olemassa tapoja hallita päivittäisiä ongelmia. Näihin ratkaisuihin voivat kuulua esimerkiksi inkontinenssisuojat, virtsatien itsekatetrointi tai ammattihenkilön ajoittain suorittama katetrointi, jotka saattavat palauttaa hieman riippumattomuutta.

Seksuaaliset toimintahäiriöt

MS-tauti voi olla stressaava kokemus monine oireineen ja aiheuttaa painetta myös ihmissuhteisiin. MS-tauti voi vaikuttaa sukupuolielämään aiheuttamalla useita ongelmia mielenkiinnon puutteesta aistimusten menetykseen. Jotkin oireet voivat olla suora seuraus MS-taudin hermoja peittävälle myeliinille aiheutuneista vaurioista. Näihin oireisiin kuuluvat sukupuolivietin väheneminen, erektiohäiriöt ja muutokset sukupuolielinten aistimuksissa.

Seksuaaliset toimintahäiriöt voivat johtua myös muista kuin MS-taudin oireista. Esimerkiksi väsymys tai masennus voi vähentää sukupuoliviettiä tai aiheuttaa seksuaalisia toimintahäiriöitä. 

Sukupuolielämän ongelmien hallinta

Sukupuolielämään liittyvistä ongelmista keskusteleminen voi tuntua haastavalta, mutta niillä voi olla todellinen vaikutus parisuhteeseen. Lisäksi asiasta keskusteleminen hoitohenkilöstön kanssa mahdollistaa oireen mukaiset hoidot.

Naisilla hoito tähtää yhdyntäkipujen lievittämiseen ja herkkyys- tai liukasteongelmien ratkaisemiseen. Miehillä erektiohäiriöt voidaan ratkaista usealla eri tavalla, kuten keskusteluterapialla ja lääkehoidoilla. 

Hyödyllisiä linkkejä