Ajattelu ja tunteet

Ajattelu ja tunteet

Kognitiiviset ongelmat
Ajatteluun, muistiin ja keskittymiseen liittyvät ongelmat ("kognitiiviset ongelmat") ovat yleisiä MS-tautia sairastavilla. Ikääntymisen myötä jotkin kognitiiviset kyvyt alkavat heiketä. Noin puolella kaikista MS-tautia sairastavista kehittyy kognitioon  liittyviä ongelmia jossain vaiheessa elämää. 

Kognitioon liittyvät ongelmat voivat tehdä monista asioista vaikeita. Ongelmat voivat olla seuraavanlaisia:

 1. tehtävien loppuunsaattaminen on hankalaa
 2. ryhmäkeskusteluihin osallistuminen on vaikeaa
 3. tiedon käsittely on työlästä
 4. päätösten tekeminen on hankalaa
Psyykkiset ja tunne-elämän ongelmat

MS-taudissa mieliala voi vaihdella masennukseen ja ahdistuneisuuteen saakka, ja niinpä sairaudella on huomattava vaikutus tunne-elämään. On tärkeää, ettei tunne-elämän hyvinvointia jätetä huomiotta tai uskota MS-tautidiagnoosin saamisen vaikuttavan tunne-elämään, sillä nämä muutokset voi aiheuttaa itse sairaus. 

MS-tauti voi häiritä tunteisiin vaikuttavien signaalien välittämistä. Tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan masennus on yleisempää MS-tautipotilailla kuin muun väestön keskuudessa.

MS-tautiin liittyvät tunne-elämän ongelmat voivat olla hyvin monimuotoisia, mutta niihin sisältyvät seuraavat:

 1. masennus tai ahdistuneisuus
 2. itsetunto-ongelmat
 3. mielialan vaihtelut
Kognitiivisten ongelmien hallintaCharlotte
 

 1. Pidä enemmän taukoja – jos huomaat, ettet pysty keskittymään pitkään, pidä säännöllisesti lyhyitä taukoja
 2. Priorisoi tehtäviä – aloita enemmän huomiota ja keskittymistä vaativilla ja jätä helpommat siihen, kun olet todennäköisesti väsyneempi
 3. Kokeile meditaatiota tai tietoista läsnäoloa – se voi auttaa rentoutumaan ja saamaan ajatukset järjestykseen; katso Tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen täältä. 
 4. Pidä mielesi aktiivisena – haasta aivosi tekemällä erilaisia asioista, lukemalla tai tapaamalla ystäviä
 5. Laita muistisi töihin – jos olet innostunut jostain aiheesta ja pidät kursseilla käymisestä, tämä voi auttaa pitämään mielen virkeänä


Jos haluat lukea Charlotten koko blogin, löydät sen täältä. 

Tunne-elämän ongelmien hallinta

Jos sinulla esiintyy tunne-elämän ongelmia, esimerkiksi masennusta, stressiä, ahdistuneisuutta tai muita epämiellyttäviä tunteita, näiden käsittelyyn on tarjolla useita eri tapoja ja onkin tärkeää ottaa nämä puheeksi hoitohenkilöstön kanssa. 

 1. Kognitiivinen käyttäytymisterapia – tämä on terapiamuoto, jossa autetaan ymmärtämään, miten tietyt tilanteet voivat vaikuttaa ajatteluun ja tunteisiin. Tämä terapia voi auttaa löytämään strategioita, joiden avulla pystyy omaksumaan uusia ajattelutapoja.
 2. Tietoinen läsnäolo – tästä meditaatiotekniikasta onkin jo puhuttu melkoisesti osiossa Tietoinen läsnäolo ja rentoutuminen, joka löytyy täältä. Tämä terapiamuoto auttaa ymmärtämään ja hyväksymään tunteita.
 3. Neuvonta – jollekin henkilölle puhuminen voi todella auttaa asettamaan asiat omiin mittasuhteisiinsa ja hallitsemaan erilaisia tilanteita.

Asioista puhuminen voi olla melkoinen helpotus, olipa keskustelukumppani sitten ystävä, perheenjäsen tai MS-tukiryhmä.

Hyödyllisiä linkkejä