Haasta MS - mistä on kyse?

Haasta MS
Elämää MS-taudin kanssa Artikkeli

The World vs. MS on Sanofi Genzymen globaali aloite, joka näkyy Suomessa Haasta MS -teemana. Joka vuosi nostamme esiin eri näkökulmia elämästä MS-taudin kanssa. Lue lisää ja osallistu katsomalla & jakamalla sisältöä.

Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että 2,3 miljoonaa ihmistä elää MS-taudin kanssa. Suomessa vastaava luku on noin 9500. Lisäksi se vaikuttaa moniin muihin epäsuorasti, koska MS-taudilla on iso rooli läheisten ja läheishoitajien elämässä.1,2

Siksi Sanofi Genzyme on mukana tuomassa esiin eri näkökulmia Haasta MS -aloitteen kautta. Meidän missiomme on auttaa MS-tautia sairastavia elämään elämäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme vaikuttaa niin MS-tautia sairastavien kuin heidän läheistensä arkeen. Lisätietoa löydät www.theworldvsms.com. The World vs. MS -kampanja on aktiivinen myös eri sosiaalisen median kanavissa, joista enemmän nettisivulla. Hashtagilla #twvsms löydät kansainvälistä sisältöä eri kanavista.

Haasta MS!


Haasta MS on tärkeä viesti, jotta emme hyväksyisi liian helposti ympäröiviä olosuhteita, jotka aiheuttavat rajoitteita kroonisen sairauden kanssa elämiseen – ja voivat olla iso taakka elämänlaadulle (Quality of Life, QoL). Meidän tulisi olla valmiita vaatimaan enemmän muuttaaksemme MS-taudin ennakkoluuloja, jotta tulevaisuudessa liikuntarajoitteet eivät olisi este tai MS-tautia sairastavan ei tarvitsisi jättää mitään tekemättä sairauden takia.

Fokusalueet


Haasta MS keskittyy siis teemoihin, joiden kanssa MS-tautia sairastavat joutuvat ponnistelemaan osana jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi aivoterveys on yksi tärkeistä aihealueista, jonka tiimoilta haluamme tuoda tietoa ja työvälineitä esiin. MS-taudin näkymättömistä oireista täytyy puhua enemmän. 

Aivoterveysteema käynnistyi jo 2018, kun Pohjoismaat ja Baltian maat järjestivät yhdessä ”Let’s Talk Brains” tapahtuman. Kutsuimme mm. MS-tautia sairastavia, neurologeja, MS-hoitajia ja potilasjärjestöjä keskustelemaan yhdessä miten pitää aivot parhaassa mahdollisessa kunnossa MS-taudista huolimatta.

Katso videokooste viime vuoden tapahtumasta:

 

Löydät videon myös: https://youtu.be/Ltok-Typ8Ic?list=PLsSqJnnoFlKkw_zjTwDw2ohs_yf0E4EFM

 

Lisätietoa 

The World vs. MS

Lähteet

1 http://www.nationalmssociety.org/About-the-Society/MS-Prevalence

2 https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00048